Projekt pilotażowy Jaryń-Kuźniczka

Projekt objął modernizację i wyposażenie istniejących obiektów akwakultury w system Q-Fish czyli nowoczesne systemy monitoringu parametrów wody i automatycznego sterowania najważniejszymi urządzeniami.

Firma Poll Lab zawarła porozumienie z Panem Pawłem Raczkowskim, na mocy którego udostępnił on swoje obiekty hodowlane do przeprowadzenia w nich innowacyjnego projektu wdrożeniowego. W skład gospodarstwa rybackiego wchodzą m.in. wylęgarnia działająca w obiegu zamkniętym oraz obiekt pstrągowy w miejscowości Czarnków. Obiekt wylęgarniczy w Jaryniu jest systemem działającym w obiegu zamkniętym. Woda jest natleniana przy pomocy sprężarki oraz wytwornicy tlenu; filtrowana jest mechanicznie i uzdatniana biologicznie. Ubytki są uzupełniane woda głębinowa ze studni. Pstrągarnia jest tradycyjnym obiektem tego typu i działa w oparciu o wody rz. Bukówki. Pracownicy firmy Poll Lab przeprowadzili wizytację obiektów oraz opracowali plan i zakres projektu. Ustalono, że przed przeprowadzeniem właściwej części projektu tzn. zainstalowania specjalistycznej aparatury pomiarowo-sterujacej należy częściowo zmodernizować obiekt. Dla zapewnienia niezawodnej pracy i ,,bezpieczeństwa energetycznego" zakupiono nowoczesny agregat prądotwórczy (który jest automatycznie włączany przy zaniku napięcia w sieci) oraz wymieniono niektóre z istniejących pomp wymuszających obieg wody na nowocześniejsze i sprawniejsze pompy śmigłowe, które dodatkowo zostały wyposażone w układy zabezpieczające i kontrolujące czas pracy w celu zapewnienia ich równomiernego zużycia i ułatwienia dokonywania przeglądów i napraw. Dodatkowo pompy obiegowe w części zwanej wylęgarnią wyposażono w falowniki do płynnej regulacji przepływu co zapewnia utrzymanie stałego poziomu wody zbiorniku głównym (w zbiorniku tym zostanie zamontowana sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu wody).

Kuźniczka:

    

Następnym etapem inwestycji był montaż systemu sond do ciągłego pomiaru nasycenia wody tlenem i temperatury, czujników i układów zabezpieczeń pracy urządzeń (pomp, wytwornicy tlenu, poziomu wody, zaniku napięcia), systemów wykonawczych do automatycznego sterowania niektórymi procesami (sterowanie natlenianiem, temperaturą, poziomem wody). Istotnym elementem rozwiązań jest zaawansowany system rejestracji i archiwizacji danych (parametrów wody) oraz powiadamiania o zarejestrowanych usterkach. System jest oparty o układy pomiaru i sterowania lokalnego, co minimalizuje straty w przypadku awarii systemu. Nie było by to możliwe przy sterowaniu ze sterownika centralnego lub komputera. Natomiast wszystkie ważne parametry pracy systemu jak wartość tlenu, poziom wody w zbiornikach, ciśnienie w układzie wytwornicy tlenu i alarmy są zbierane przez specjalnie zaprogramowany sterownik i rejestrowane. Dodatkowo wszystkie mierzone parametry są wysyłane przez sterownik telekomunikacyjny i wizualizowane na stronie www, tam też w/w parametry są archiwizowane. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do danych dotyczących hodowli z dowolnego komputera połączonego z internetem. System ten umożliwia także generowanie sygnałów alarmowych i przesyłanie ich na telefony komórkowe osób odpowiedzialnych za hodowlę.

Zrezygnowano z pomiarów takich parametrów wody jak odczyn, zawartość amoniaku i azotynów ze względu na fakt, że w przedmiotowych obiektach są one względnie stabilne i nie wymagają tak częstego (ciągłego) pomiaru. Potrzebę realizacji takiego projektu potwierdziły konsultacje przeprowadzone z organizacjami rybackimi oraz podmiotami prowadzącymi chów i hodowlę ryb (przykładowo opinia Polskiego Towarzystwa Rybackiego).

Jaryń:

    

    

Zobacz Animację!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia animacji na której zaobserwują Państwo działanie systemu.


» kliknij aby obejrzeć ...

Projekt pilotażowy Jaryń-Kuźniczka

Projekt objął modernizację i wyposażenie istniejących obiektów akwakultury w system Q-Fish czyli nowoczesne systemy monitoringu parametrów wody i automatycznego sterowania najważniejszymi urządzeniami.Firma Poll Lab zawarła porozumienie z Panem Markiem Raczkowskim, na mocy którego udostępnił on swoje obiekty hodowlane do przeprowadzenia w nich innowacyjnego projektu wdrożeniowego. W skład gospodarstwa rybackiego wchodzą m.in. wylęgarnia działająca w obiegu zamkniętym oraz obiekt pstrągowy w miejscowości Jaryń. Obiekt wylęgarniczy w Wieleniu jest systemem działającym w obiegu zamkniętym.

» czytaj więcej ...

        Copyrights: Q-Fish 2009     |     Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie treści i grafik surowo zabronione.     |