Kilka słów o systemie

System monitoringu oraz sterowania obiektami akwakultur Q-Fish został opracowany przez naszą firmę Poll Lab Sp. z o.o . System powstał w celu usprawnienia oraz modernizacji istniejących obiektów akwakultury na terenie Europy w celu zwiększenia efektywności hodowli pod względem produkcyjnym oraz ekonomicznym.

Główne zadania Q-Fish to:
 • Monitorować parametry wody w obiektach hodowlanych
 • Rejestrować wartości zbierane przez sondy pomiarowe
 • Sterować urządzeniami peryferyjnymi
 • Transmitować dane do serwerów oraz na strony www
 • Sygnalizować wystąpienia stanów alarmowych
 • Wizualizować zebrane dane w celu ich późniejszej analizy
System poprzez różnorodne sondy może monitorować różnorodne parametry wody przykładowo tlen, temperaturę, pH, poziom wody. Można również monitorować pracę urządzeń peryferyjnych: wytwornic tlenu, areatorów, pomp, silników oraz wielu innych. Sygnały są przesyłane drogą radiową lub kablami transmisyjnymi do punktów zbiorczych. Przetransmitowane dane są rejestrowane oraz odpowiednio archiwizowane, natomiast sterowniki we właściwy sposób interpretują otrzymane dane.

    

Po przekroczeniu wartości alarmowych jest możliwość uruchomienia alarmów świetlnych, dźwiękowych oraz powiadamiania poprzez wiadomości sms. System równolegle w zależności od otrzymanych informacji może efektywnie sterować urządzeniami peryferyjnymi. Przykładowo po przekroczeniu granicznego poziomu tlenu może automatycznie uruchomić urządzenia natleniające wodę. Wszystkie wartości zbierane z obiektu są archiwizowane oraz wizualizowane poprzez dedykowane oprogramowanie. Z dowolnego miejsca na świecie po zalogowaniu się mamy podgląd na aktualne oraz przeszłe parametry zbierane przez sensory.

Q-Fish posiada dużą ilość zabezpieczeń, układ zasilania awaryjnego umożliwiający prace w przypadku utraty zasilania. System wyposażony został również w regulatory temperatury umożliwiające bezawaryjną pracę nawet w bardzo niskich temperaturach.

Najważniejsze korzyści z zastosowania naszego rozwiązania to:
 • automatyzacja pomiarów,
 • monitoring kluczowych elementów hodowli,
 • ograniczenie śnięć,
 • zmniejszenie czasu pracy potrzebnego do prowadzenia obiektu (hodowli, nadzoru),
 • możliwość analizy danych dotyczących hodowli,
 • modułowa budowa systemu, możliwość dowolnej konfiguracji,
 • oszczędności energii elektrycznej,
 • elastyczność, indywidualne podejście do każdego obiektu

Zobacz Animację!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia animacji na której zaobserwują Państwo działanie systemu.


» kliknij aby obejrzeć ...

Projekt pilotażowy Jaryń-Kuźniczka

Projekt objął modernizację i wyposażenie istniejących obiektów akwakultury w system Q-Fish czyli nowoczesne systemy monitoringu parametrów wody i automatycznego sterowania najważniejszymi urządzeniami.Firma Poll Lab zawarła porozumienie z Panem Pawłem Raczkowskim, na mocy którego udostępnił on swoje obiekty hodowlane do przeprowadzenia w nich innowacyjnego projektu wdrożeniowego. W skład gospodarstwa rybackiego wchodzą m.in. wylęgarnia działająca w obiegu zamkniętym oraz obiekt pstrągowy w miejscowości Czarnków. Obiekt wylęgarniczy w Jaryniu jest systemem działającym w obiegu zamkniętym.

» czytaj więcej ...

        Copyrights: Q-Fish 2009     |     Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie treści i grafik surowo zabronione.     |